Fönster


Tängers Snickerifabrik tillverkar fönster för villor, fritidshus, garage, friggebodar, förråd med mera och kan bland annat erbjuda:

• Kopplade 2-glasfönster
• Isolerglasfönster
• Fasta karmar
• Fönsterdörrar
• Spröjsade fönster
• Obehandlade eller vitmålade fönster

Våra populära standardfönster i Tänger- och Tänger Allmoge-fönsterserier passar för de flesta behov och kan fås i en rad olika utformningar. Det är fönster med traditionellt utseende som tillverkas med moderna metoder vilket ger fönster som smälter in i både nya och gamla boendemiljöer.

Fönstren kan även fås med energisparglas vilket kan minska värmeförlusterna med 40 procent. Vår tillverkning innefattar även isolerglasfönster med traditionellt utseende, samt fasta karmar och fönsterdörrar. 
  • Kopplade 2-glas fönster
  • Isolerglasfönster
  • Fönsterdörrar
  • Specialfönster
  • Spröjsade fönster
  • Energiglasfönster
  • Vitmålade fönster
  • Allmogeprofilerade fönster